6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu’nun 17. maddesine ve MAYIS 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usül ve esasları hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesine göre ülkemizde tüm işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu hususta yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ya da psikolojik engeli bulunmayan tüm çalışanlar bu eğitimi alabilirler.

Eğitim bizzat işyerinde ve/veya işyerinin koşulları göz önünde bulundurularak verilir. Bu eğitim, bu alandaki uzman olan, Uluslararası Yüksekte Çalışma Sertifikasyon sistemi IRATA eğitime sahip eğitmenlerimiz tarafından verilecektir. Genel olarak bu tip eğitimlerde kazanılan bilgi ve becerilerin zaman içerisinde yıpranması söz konusudur. Bu hususta 2 yılda bir bu eğitimin yenilenmesi ve sınav kayıtlarının saklanması önerilir.

© ASSA AKADEMİ. Tüm Hakları Saklıdır.