Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı tarafından HAZİRAN 2012 tarihli ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan iş sağlığı ve güvenliği kanununun 11. maddesinde ve (I)C bendinde yayınlanan yönetmeliğe göre, acil durumlara karşı mücadele için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler de dahil olarak, yapılan işin niteliği ve çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişileri dikkate alaraktan koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli kişiler görevlendirilmelidir. Gerekli araç ve gereçler de sağlanarak bu konuda vasıflı kişiler barındırılmalıdır.

Adana ilimiz ve faaliyet gösterdiğimiz tüm illerimizde Yangın Eğitimleri konusunda uzman bir eğitim vermek üzere hizmet halindeyiz.

© ASSA AKADEMİ. Tüm Hakları Saklıdır.