11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına dair kanun kapsamında sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının alması gereken bir eğitim türüdür. Bu eğitim sonunda katılımcılarımız resmi olarak İLKYARDIM EĞİTMENİ sertifikasına sahip olacaklar ve bu alanda hizmet verebileceklerdir.

© ASSA AKADEMİ. Tüm Hakları Saklıdır.